CON SỐ thần kỳ

Đã có rất nhiều điều kỳ diệu từ những con số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bạn có biết? Mời bạn nghe câu chuyện của một con số đặc biệt: 6174

Con số này có tên là hằng số KAPREKAR, theo tên của nhà toán học Ấn Độ, người đã phát hiện ra nó năm 1946. Hãy  thực hiện các bước sau để xem sự kỳ diệu như thế nào nhé!

Bước 1: Chọn một số bất kỳ có 4 chữ số (4 chữ số này phải khác nhau hoàn toàn, không được trùng nhau). Ví dụ số 5301.

Bước 2: Xáo trộn thứ tự các số để tạo ra các con số khác nhau (ví dụ: 1035, 0135, 3501…) rồi chọn ra hai số nhỏ nhất và lớn nhất. Ở đây số lớn nhất sẽ là 5310 và nhỏ nhất là 0135.

Bước 3: Lấy số lớn nhất trừ đi số nhỏ nhất: 5310 – 0135 = 5175

Bước 4: Kết quả thu được, ta lặp lại y như bước 2 và bước 3 thêm vài lần nữa:

Xáo trộn số 5175, ta có số lớn nhất: 7551; nhỏ nhất: 1557

7551 – 1557 = 5994

Rồi ta lại tiếp tục xáo trộn số và làm tính trừ sau mỗi kết quả:

9954 – 4599 = 5355

5553 – 3555 = 1998

9981 – 1899 = 8082

8820 – 0288 = 8532

8532 – 2358 = 6174

Phù! Cuối cùng con số thần kỳ cũng đã xuất hiện sau phép trừ thứ bảy. Và bắt đầu từ đây, nếu bạn thực hiện lại các bước như cũ thì không thu được kết quả nào khác ngoài hằng số Kaprekar, hihi.

Khi chọn 4 chữ số khác nhau và làm các phép toán trên, hằng số 6174 sẽ xuất hiện trong khoảng phép trừ thứ tư đến phép trừ thứ bảy. Không tin, bạn cứ thử xem!

Hãy đọc Thần đồng toán học 12: Bài toán kén rể để biết thêm về các con số nha!

Advertisements
Categories: Thư viện toán học | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: