Thần Đồng Khoa Học 25: Tay buôn tể tướng

Thần Đồng Khoa Học 25: Tay buôn tể tướng

Rao bán hồng xanh, mẹ con Dần đêm khuya khản tiếng! Gian lận cứu trợ, tể tướng một phen ê mặt bán lê! Quen thói vòi vĩnh, Đồ Kiết mơ màng với giàn nho xí hụt! Lêu lêu…

Mời bạn đón xem TĐĐV-KH Tập 25!

Advertisements
Categories: TĐĐV-Khoa Học | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: