Thần Đồng Khoa Học 6: Độc chiêu Sửu ẹo

tddv khoa hoc  TDDV KH 6

Xèèèooo!!! Oái! Hám của lạ, bá hộ Mão nhớ đời bọn đuôi cong chứa đầy nọc độc! Xù gai phun máu, xù tóc phun… nước ao, “độc chiêu” chỉ có Sửu ẹo và giống thằn lằn tít… Mexico mới có! Giá 1000 quan tiền, món “đồ chơi” quý của Cả Mẹo biến thành… đồ nhắm! Oái oái!!! Con gì có lưỡi chẻ đôi, nếu cắt lưỡi sẽ thành… ma đói???

Mời bạn đón xem TĐĐV-KH Tập 6!

Advertisements
Categories: TĐĐV-Khoa Học | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: